omnibus omnia

Bisitang Malacanang

In Humor, Philippine politics, Philippines, Politics on May 12, 2010 at 22:13

Noong Hulyo 1, 2010, pumunta ang isang matandang lalaki sa Gate 1 ng Malacanang.  Binigay niya ang ID niya sa naka-duty na opisyal ng PSG at sinabi, “Iho, gusto ko lang pumasok para makausap si Presidente Gloria Arroyo.”

Tumingin ang PSG sa lalaki at sumagot, “‘Tay, hindi na po Presidente si Gloria at wala na siya dito.”

Sabi ng matandang lalaki, “Sige, iho, salamat”, at lumakad papalayo.

Kinabukasan, bumalik ang lalaki sa Gate 1 ng Malacanang at sinabi sa parehong opisyal ng PSG, “Iho, gusto ko lang  makausap si Presidente Gloria.”

Sabi ulit ng PSG sa lalaki, “‘Tay, gaya po ng sabi ko kahapon, hindi na po Presidente si Gloria at wala na siya dito.”

Nagpasalamat muli ang lalaki at lumakad papalayo.

Nang sumunod na araw, bumalik ang matandang lalaki sa Gate 1 ng Malacanang at sinabi uli sa parehong opisyal ng PSG, “Iho, gusto ko lang makausap si Presidente Gloria.”

Medyo nainis na ang nakabantay na PSG, kaya sinabi niya sa lalaki, “Tatay, pangatlong araw na kayong bumalik dito para kausapin si Presidente Gloria.  Sinabi ko na po na hindi na Presidente si Gloria at wala na siya dito. Naiintindihan niyo po ba?”

Ngumiti ang matandang lalaki at sumagot, “Oo, iho, naiintindihan ko.  Kaya lang kasi, ang sarap pakinggan.”

Sumaludo ang opisyal ng PSG at sinabi, “Bukas ulit, sir.”

*Adapted and translated (not entirely literally) from a Gordon Brown joke posted by a commenter on The Times Online.  Note that it has anti-Obama (and no doubt anti-Dubya) versions as well.

**See also “Remembering Ninoy Aquino

Advertisements
  1. LOVE THIS!

  2. good one 🙂

  3. Bet somebody’s actually gonna try this. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: